City_search_magnifier
 
Reisijad
  • Jaga:
  • Saada sõbrale

Hea teada eritähelepanu vajavate reisijate teenindamisest lennureisidel

 

Kõik lennufirmad osutavad abi ja erilist tähelepanu reisijatele, kes seda reisi vältel vajavad. Reisija vastavast vajadusest tuleks reisikonsultanti informeerida pileti tellimisel.

Üksireisivad lapsed ja noorukid (Unaccompanied Minors and Young Passengers)

Reeglina aktsepteerivad kõik lennufirmad 5 - 11(12) aastaste laste iseseisvat reisimist, erinevusi võib olla reeglites, mida tuleb täita. Üksireisiva lapse kinnitatud kohaga pilet tuleb ette osta, samuti peab lapsevanem või lähetaja täitma lennufirma vastava vormi. Vorm sisaldab andmeid lapse lennu, last lennujaama toova isiku ja sihtjaamas vastuvõtva isiku kohta, samuti kirjutatakse sinna allkirjad lapse üleandmisel ühelt täiskasvanult teisele. Tavaliselt saab üksireisiv laps lennufirma poolt kaelaskantava koti, kus hoitakse tema “saatelehte”, lennupiletit, passi, jm. reisidokumente. Lähtejaama piletite registreerimise letis ootab last ja teda saatvat isikut lennufirma esindaja, kes saadab lapse lennukisse. Sihtpunktis eskordib lennufirma esindaja lapse läbi piirivalvepunkti, aitab lindilt maha võtta pagasi ja saadab läbi tolli. Saabumiste saalis antakse laps allkirja vastu “saatelehel” märgitud vastuvõtjale, kellel peab kaasas olema isikuttõendav dokument. Kui “saatelehel” märgitud vastuvõtjat ei ilmu, saadetakse laps esimese võimaliku lennuga lähtejaama tagasi, kõik sellega kaasnevad kulud katab lapsevanem. Lennu-katkestuste korral saadetakse üksireisivad lapsed sihtpunkti eelisjärjekorras.
Noorukid e. 12 - 17 aastased reisijad (ülemine vanusepiir on erinevatel lennufirmadel erinev) võivad vanemate soovil saada broneeringusse märke “young passenger” ja rinda silmatorkava märgi tähtedega “YP”. Enamasti aga tunnevad selles vanuses reisijad end täiskasvanuna ja meeleldi väldivad taolist eristamist.

Lapseootel emad

Rasedatele on reisimine üldiselt lubatud, kuid mõned lennufirmad võivad nõuda arstitõendit selle kohta, et lennukiga reisimine ei ole vastunäidustatud. Võimalikke nõudmisi peaks enne pileti ostmist alati täpsustama. Näiteks on viimastel rasedusnädalatel reisivatele emadele järgmisi piiranguid:
Lufthansa ja Finnair ei luba reisijat pardale pärast 35. rasedusnädala lõppu.
British Airways lubab reisida kuni 36. rasedusnädala lõpuni, KUI on esitatud tõend oletatava sünnituskuupäevaga, mis kinnitab, et pärast 28. nädalat ei ole esinenud raseduskomplikatsioone.
SAS lubab lennukisse kuni 35. rasedusnädala lõpuni, 36. ja 37. nädalal reisides peab lastootaval emal olema lennureisi lubav arstitõend ja lend ei tohi kesta üle 4 tunni.
Estonian Air ei luba lastootavaid emasid lennureisile viimasel neljal raseduskuul.

Liikumis-, kuulmis-, ja/või nägemispuudega reisijad ja haiged

Liikumis-, kuulmis- või nägemispuudega inimeste ja haigete transport nõuab ettevalmistusi. Seetõttu tuleb broneeringusse alati sisestada vastav informatsioon ja vajadusel kooskõlastada lennufirmaga kõik transporditingimused ja -maksud. Liikumispuudega inimestele pakuvad lennujaamad liikumiseks ratastoole. Ratastooliga transport lennujaamas on tasuta. Sõltuvalt reisija ratastoolivajadusest kasutatakse broneeringutes järgmisi lühendeid:
WCHR - wheelchair ramp - reisija ei jaksa kõndida pikki vahemaid, vajab transporti ratastooliga piletite registreerimise letist kuni lennukini, suudab ise liikuda mööda treppi ja istmeni. Reisija võib kasutada lennujaama või isiklikku ratastooli. Isikliku ratastooli kirjeldus peab olema broneeringus, sõltuvalt tooli tüübist transporditakse seda tasuta kas lennukisalongis või pagasiruumis.
WCHS - wheelchair steps - reisija vajab ratastooliga transporti piletite registreerimise letist kuni lennukini, ei ole võimeline kasutama treppi, kuid suudab liikuda trepi juurest istmeni ja tagasi. Trepist üles-alla tuleb reisijat kanda.
WCHC - wheelchair cabin - reisija on täiesti liikumisvõimetu. Vajab transporti ratastooliga piletite registreerimise letist lennukisse, trepist kandmist ja ratastooli trepi juurest istmeni. Ratastool lennuki vahekäigus liikumiseks on kitsam kui tavaline ja ilma käetugedeta. Taolise liikumispuudega inimesele võib lennufirma pikematel lendudel nõuda saatjat, kes peab ostma pileti.

Kuulmis- ja/või nägemispuudega reisijatele pakutakse eskort-teenust piletite registreerimise letist lennukini ja lennukist saabumiste saalini. Enamus lennufirmasid transpordib nimetatud reisijate saatekoeri tasuta. Koertel peab olema suukorv. Pikematel lendudel võidakse lubada koerte transportimist ainult pagasiruumis. Osad lennufirmad nõuavad tugeva kuulmis-ja nägemispuudega reisijale saatjat.

Haigeteks loetakse reisijaid, kes paranevad hiljutisest operatsioonist või traumast (näit. jalalahasega või kanderaamil reisijad), kes vajavad reisi kestel meditsiinilist abi (näit. astmahaiged lisahapnikku või neeruhaiged dialüüsi) või kes põevad teatud kroonilisi haigusi. Haigete transport reisilennukiga vormistatakse lennufirma poolt ja see nõuab tavalisest rohkem eeltööd. Kindlasti tuleb pileti tellimisel täita vastav vorm. MEDIF - medical information form - , mis saadetakse lennufirma või tema lepingulisesse meditsiinikeskusesse transpordiloa saamiseks.

Omaette kategooria moodustavad kroonilisi haigusi põdevad sageli reisivad inimesed, kellele antakse lennufirma poolt FREMEC - frequent traveller´s medical card - e. sagedase reisija meditsiiniline kaart, kuhu on lisaks reisija nimele märgitud kaardi kehtivuse aeg ja kaardi väljaandnud arsti või lennufirma nimi. Kaart kehtib kõigis IATA lennufirmades ja säästab reisijat MEDIF- vormi täitmisest enne igat reisi.

Lennufirmadel ei ole meditsiinipersonali haige abistamiseks lennu ajal, nad ei vastuta haige seisukorra eest reisil. Haigete transporti reisilennukiga tuleb käsitleda erandina, kuna reeglina kasutatakse selleks erilennukeid või helikoptereid.

Deporteeritavad ja piirilt tagasi saadetud isikud

Deporteeritavate isikutena käsitletakse reisijaid, kes saadetakse maalt välja ametivõimude poolt ja ametivõimude kulul seaduserikkumiste tõttu. Sõltuvalt seaduserikkumisest reisib deporteeritav saatjaga (politseinikuga) või üksi. Deporteeritav ja tema saatja istuvad alati turistiklassis. Lennufirma võib keelduda deporteeritava transportimisest reisijate ohutuse huvides.
Piirilt tagasisaadetud isikutena käsitletakse reisijaid, kellele ei anta luba riiki siseneda. Põhjuseks võib olla vajalike dokumentide, elatusvahendite või viisa puudumine või muu põhjus, mida ametivõimud reisijale vahel selgitavad, vahel mitte. Taoline reisija saadetakse lähtekohta tagasi esimese võimaliku reisiga ja kui reisijal puudub tagasisõidupilet või raha selle ostmiseks, siis tehakse seda lennufirma kulul, kes ta kohale toimetas. Lennufirmale jääb võimalus kulud reisijalt hiljem tagasi nõuda. Ülalnimetatud isikute reisimine vormistatakse lennufirmade kaudu.

Saatmisteenust vajavad reisijad

Lisaks juhtudele, kus osutatav saatmisteenus on reisijale kohustuslik lennufirma reeglite tõttu, võib piletit broneerides tellida tasuta eskordi, kui reisija on eakas, esimest korda reisil, ei valda kohalikku keelt või reisib paljude lastega. Broneeringusse sisestatakse märge MAAS- meet and assist - koos selgitusega, miks vajatakse saatmist.

V.I.P. reisijad

Enamus lennukompaniisid pöörab tähelepanu tähtsate isikute reisimisele. Mitte iga kauge riigi lennufirma teenistuja ei pruugi tunda meie V.I.P.-e, seetõttu tuleks sisestada vastav märge broneeringusse, eriti kui reisija ise on oma tähtsusest akuutselt teadlik. Skandinaavia V.I.P-id ei soovi reeglina eritähelepanu ja ei rõhuta oma staatust. V.I.P. - very important person - märgitakse riigipeade, ministrite, kõrgete diplomaatide, kuningliku õukonna liikmete, suurte rahvusvaheliste äriühingute juhtide, maailmakuulsate kunstiinimeste jmt. broneeringusse koos ametinimetuse või selgitusega.


Lendamine on tegelikult lihtne!
Viimati uuendatud 13. märts 2019
 
Kuumad pakkumised